För att kunna använda SMART Board fullt ut krävs utbildning och tid att träna. Vi på Netsmart har utarbetat ett utbildningskoncept i flera steg som gör pedagogerna väl förtrogna med hur skolans/förskolans olika digitala verktyg kan användas tillsammans. SMART Board - lärarens pedagogiska utbildningsverktyg. SMART Board är den gemensamma ytan…
För att kunna använda SMART Board fullt ut krävs utbildning och tid att träna. Vi på Netsmart har utarbetat ett utbildningskoncept i flera steg som gör pedagogerna väl förtrogna med hur skolans/förskolans olika digitala verktyg kan användas tillsammans. SMART START Learning Suite Kom igång med SMART Board och elevernas digitala…
Vi vet att alla verksamheter har olika behov och olika förutsättningar för att nå dit verksamheten vill. Vi på Netsmart har lång erfarenhet av att anpassa innehåll efter era önskemål. Vi kallar det Skräddarsydd Utbildning.
Netsmart AB har varit SMART Certifierad Leverantör av utbildningar sedan 2001 och vi har ett väl inarbetat koncept som vi ständigt utvecklar i takt med produkterna. Alla våra utbildare är pedagoger i botten och samtliga är Certifierade SMART Utbildare.
Då efterfrågan varit stor på att kunna kombinera SMART Notebook med Learnify har vi nu tagit steget in i ett samarbete och kan stolt erbjuda möjligheten att gå två halvdagar och få grunderna i dessa verktyg!

 


Netsmart partner till

Guldäpplet


 

Go to top