Engelsk lektion 1 av 4

Hej!

Här kommer första delen i en serie på 4 som ger en bild över hur jag använder Notebook. Då det står att jag skickar eleverna glosor/words innebär det att jag delat dem på www.glosboken.se

Varje pass inleds med ett Q (question) som jag låter eleverna 2 och 2 diskutera tillsammans för att sedan samtala kring detta ämne i helklass.

Vänligen,
Tobias

Mer info

  • År: Grundskola 7
Go to top