Sexans tabell mutliplikation

Träna sexans tabell genom att dra sexorna genom den magiska maskinen. Tala om vilket tal du multiplicerade med för att få den produkt som kommer ut.

Go to top