Login

SEE Analysera texter tillsammans

I den här lektionen finns det tre skrivna texter som man kan analysera och göra förbättringar till. Läs texten om Lina och dela in eleverna i grupper. De får tillsammans skriva upp förbättringar på post it-lappar. Sedan kopplar man upp sig på internet och gör en shout it out där man har valt ut sina bästa förslag på förbättringar. Dessa kan man tillsammans sortera/gruppera. Därefter kan de få i uppgift att skriva en egen text om Lina med de bästa förbättringarna. Lektionen kan med fördel delas upp i tre omgångar!

Senast Àndrad 15/03/2016

Mer info

  • År: Grundskola 2, Grundskola 3
Go to top