Bli en bättre beställare - Följ med på studieresa till BETT tillsammans med Netsmart och Forum Bygga skola

Vad betyder digitaliseringen av skolan för er? Hur ser er vision ut och hur ska den implementeras?

När en ny skola ska byggas är det en mängd frågor man behöver fundera på. Några av dem är:

  • Vilken IT-infrastruktur som krävs
  • Hur den fysiska miljön ska utformas
  • Vilka läromedel man ska arbeta med
  • Hur verksamheten ska organiseras

Forum Bygga Skola bjuder in till en heldagsworkshop i samband med BETT-mässan i London. Vi resonerar kring olika vägval av vision och konkretiserar vilka frågor man bör ställa sig själv för att formulera sina behov. Utifrån det formulerar vi frågor att ställa leverantörer av digitala läromedel och digitala verktyg för att möta behoven och samtidigt få det att samspela med de fysiska lärmiljöerna.

Välkommen till en workshop där vi resonerar och lär oss mer för att bli bättre beställare!

Ur programmet:

  • Dagen börjar med ett studiebesök på skolan Benhurst Primary School, London. Här har man funderat mycket över samspelet mellan digitala verktyg och undervisningen. Vad kan vi lära av dem?
  • Vi får en föreläsning av utvecklingsstrategen Martin Larsson om hur några av Sveriges kommuner resonerar kring vision och hur den ska implementeras praktiskt. Martin har arbetat med att ta fram och genomdriva digitala strategier i bland annat Norrköping och Finspång.
  • Vi arbetar i workshop med de frågor vi behöver ställa oss själva för att i nästa steg kunna ställa relevanta frågor till våra leverantörer.
  • På kvällen avslutar vi med en gemensam middag inne i London som ingår i resans pris.
  • Dagarna efter workshopen har deltagarna möjlighet att ta med sig frågorna vi arbetat fram till utställare på the Bett Show. (The Bett Show är en av världens största mötesplatser kring undervisning och digitalisering.) Vilka svar får vi?

Läs mer och anmäl dig här.

Go to top