Stor bokstav och punkt

 Eleverna ska förstå att en mening berättar något och har ett innehåll. Träna på att formulera meningar och att skriva meningar med stor bokstav och punkt.

Mer info

  • År: Grundskola 1, Grundskola 2, Grundskola 3
Go to top