Introduce yourself

Vi övar på att presentera oss själva.
Modellering med Fill in the gap - gör sedan själv eller med en kamrat.

Mer info

  • År: Grundskola 4, Grundskola 5, Grundskola 6
Go to top