Ordklasser

En fil om de olika vanligaste ordklasserna med länkar till Grammatikbolaget och några SmartLab-övningar.

Samla adjektiv tillsammans. Använd adjektiven för att göra en miljöbeskrivning till en bild. Lektioner innehåller bilder för gemensam genomgång och bifogat arbetsblad för elevens eget arbete. Det finns också en sorteringsövning med adjektiv och prepositioner. 

Go to top