Vokalerna

Här tränar vi vokalerna

Träna på att skriva bokstäverna i alfabetet, både versaler och gemener. Träna också på alfabetets ordning. 

Visa att gemener utan stapel skrivs mellan våningen och golvet. Träna på att känna igen och skriva gemener utan stapel.

Visa att gemener med stapel under raden landar på golvet och åker ner i källaren. Träna på att känna igen och skriva gemener med stapel under raden. 

Träna mer på alfabetet. Visa bokstavshuset och introducera "våningarna". Visa att gemener med hög stapel skrivs från taket. Träna på att känna igen och skriva gemener med hög stapel.

Den här lektionen riktar sig till elever som behöver träna på att känna igen alfabetets bokstäver. Träna på att skriva versaler och på att para ihop versaler och gemener (stor och liten bokstav).

Go to top