En lektion som innehåller många LAB-övningar där eleverna får repetera och träna på de ord vi tidigare arbetat med (frukter, färger, nummer och djur) på engelska.

En lektion där eleverna får träna på siffrorna 1-10 på engelska.

Lektionen innehåller många LAB-övningar där eleverna kan träna på siffrorna på olika sätt.

En lektion där eleverna får träna och lära sig några vanliga färger på engelska.

Lektionen innehåller många LAB-övningar så eleverna får träna ordentligt.

En lektion där eleverna får chans att träna och lära sig några vanliga frukter på engelska. 

Flera LAB-övningar finns att göra!

En lektion där eleverna får träna och lära sig några vanliga djur på engelska.

Flera LAB-övningar finns!

Vi övar på att presentera oss själva.
Modellering med Fill in the gap - gör sedan själv eller med en kamrat.

Lektionen riktar sig till nybörjare i engelska och tränar ord som hör julen till. Det finns också ett bifogat arbetsblad som eleverna kan arbeta med efter genomgången. 

SEE Engelska

Denna lektion handlar om att sortera färger och ansiktsdelar på engelska i rätt skattkista.

För att träna på årstider och väder på engelska.
Innehåller övningar från Lesson Activity Toolkit, länkar till filmklipp på Youtube och en sida där du kan använda XC Collaboration (eller skriva på).
Passar bra för år 2-3.

Animals

Säg djurets namn på engelska och klicka på bilden.

Sida 1 av 2
Go to top