Can you count to 20 in English?
(Flip the cards)

Lektionen riktar sig till nybörjare i engelska och tränar ord som hör julen till. Det finns också ett bifogat arbetsblad som eleverna kan arbeta med efter genomgången. 

Go to top