En lektion där eleverna tränar sin fonologiska medvetenhet genom att rimma.

Dessa övningar hämtar sin inspiration från Bornholmslek och är avsedda för mindre grupper i förskoleklass eller som uppföljning i åk 1.  
Prata om att ett långt ord har många ljud (bokstäver) och ett kort ord har få ljud. Bilden av ett tåg är lång, men ordet tåg är kort. 
Go to top