Träna på att skriva bokstäverna i alfabetet, både versaler och gemener. Träna också på alfabetets ordning. 

Visa att gemener utan stapel skrivs mellan våningen och golvet. Träna på att känna igen och skriva gemener utan stapel.

Visa att gemener med stapel under raden landar på golvet och åker ner i källaren. Träna på att känna igen och skriva gemener med stapel under raden. 

Träna mer på alfabetet. Visa bokstavshuset och introducera "våningarna". Visa att gemener med hög stapel skrivs från taket. Träna på att känna igen och skriva gemener med hög stapel.

Go to top