Eleverna ska förstå att en mening berättar något och har ett innehåll. Träna på att formulera meningar och att skriva meningar med stor bokstav och punkt.

År 1-3

. ? !

/MHorn

Go to top