Eleverna ska förstå att en mening berättar något och har ett innehåll. Träna på att formulera meningar och att skriva meningar med stor bokstav och punkt.

Dessa övningar hämtar sin inspiration från Bornholmslek och är avsedda för mindre grupper i förskoleklass eller som uppföljning i åk 1.  
Prata om att ett långt ord har många ljud (bokstäver) och ett kort ord har få ljud. Bilden av ett tåg är lång, men ordet tåg är kort. 

Använd den här lektionen för att samla in åsikter, undersöka vad eleverna tycker eller hur de känner inför något speciellt. 

Planera och skriv en berättelse med hjälp av berättarstrukturen.

 Arbeta med förövningar för att skriva en egen beskrivande text.

Träna på att skriva bokstäverna i alfabetet, både versaler och gemener. Träna också på alfabetets ordning. 

Visa att gemener utan stapel skrivs mellan våningen och golvet. Träna på att känna igen och skriva gemener utan stapel.

Visa att gemener med stapel under raden landar på golvet och åker ner i källaren. Träna på att känna igen och skriva gemener med stapel under raden. 

Träna mer på alfabetet. Visa bokstavshuset och introducera "våningarna". Visa att gemener med hög stapel skrivs från taket. Träna på att känna igen och skriva gemener med hög stapel.

Den här lektionen riktar sig till elever som behöver träna på att känna igen alfabetets bokstäver. Träna på att skriva versaler och på att para ihop versaler och gemener (stor och liten bokstav).

Sida 1 av 7
Go to top