Arbeta med förövningar för att skriva en egen beskrivande text.

Träna på att skriva bokstäverna i alfabetet, både versaler och gemener. Träna också på alfabetets ordning. 

Visa att gemener utan stapel skrivs mellan våningen och golvet. Träna på att känna igen och skriva gemener utan stapel.

Visa att gemener med stapel under raden landar på golvet och åker ner i källaren. Träna på att känna igen och skriva gemener med stapel under raden. 

Träna mer på alfabetet. Visa bokstavshuset och introducera "våningarna". Visa att gemener med hög stapel skrivs från taket. Träna på att känna igen och skriva gemener med hög stapel.

Den här lektionen riktar sig till elever som behöver träna på att känna igen alfabetets bokstäver. Träna på att skriva versaler och på att para ihop versaler och gemener (stor och liten bokstav).

I den här lektionen finns det tre skrivna texter som man kan analysera och göra förbättringar till. Läs texten om Lina och dela in eleverna i grupper. De får tillsammans skriva upp förbättringar på post it-lappar. Sedan kopplar man upp sig på internet och gör en shout it out där man har valt ut sina bästa förslag på förbättringar. Dessa kan man tillsammans sortera/gruppera. Därefter kan de få i uppgift att skriva en egen text om Lina med de bästa förbättringarna. Lektionen kan med fördel delas upp i tre omgångar!

Titta på en bild och samla yttre och inre egenskaper tillsammans på tavlan. Använd listor med egenskaper för att skriva en gemensam personbeskrivning. Bifogat i lektionen finns också ett arbetsblad där eleverna kan arbeta vidare på samma sätt, samla yttre och inre egenskaper och använda dem i en personbeskrivning. År 1-3

Samla adjektiv tillsammans. Använd adjektiven för att göra en miljöbeskrivning till en bild. Lektioner innehåller bilder för gemensam genomgång och bifogat arbetsblad för elevens eget arbete. Det finns också en sorteringsövning med adjektiv och prepositioner. 

Korsord

Tre stycken korsord för barn i förskoleklass och årskurs 1.
Till varje korsord finns tillhörande ord i sidan, för att ge barnen lite hjälp samt visa stavning.

Låt barnen jobba två och två för att träna samarbete och turtagning.

Sida 1 av 2
Go to top