Eleverna ska förstå att en mening berättar något och har ett innehåll. Träna på att formulera meningar och att skriva meningar med stor bokstav och punkt.

Go to top