Tiotal och ental

En presentation av hur talen 0-21 är uppbyggda som har använts när begreppen tiotal och ental introducerades. Bläddra från sida 2 till 27 för att visa hur talen är uppbyggda.

Mer info

  • År: Grundskola 1
Go to top