Hur många tiotal?

Vi leker med pengar för att förstärka inlärningen av pengars värde. Hur mycket ett tiotal är, hur mycket är 2 tiotal o.sv.

 

Jag börjar med en sida, sedan får de turas om att göra åt varandra.

Mer info

  • År: Förskola, Grundskola 1
Go to top