Ett enkelt dokument med klonad magnet och orden attrahera och repellera (överstrukna för att sudda fram) för att kunna göra olika kombinationer som visar begreppen.

Mer info

  • År: Grundskola 3, Grundskola 4, Grundskola 5
Go to top