En användbar funktion är rullgardinen, den är användbar för att lägga fokus en del av en sida. Den brukar bli en faborit hos många väldigt fort.

Ta fram ditt material en Notebook sida, klicka sedan rullgardinen, täcks din tavla av en rullgardin.

Dra ner rullgardinen genom att ta tag i sidans mitt och dra nedåt eller uppåt.

Go to top