Räkna till tre

32 uppgifter där målet är:

* Känna igen siffrorna 1 -2 - 3

* Förstå antalet 1-2-3

* Känna igen tärningsbilder för antalen 1-2-3

Uppgifterna bygger på att man ska matcha eller koppla ihop en bild/siffra/antal med rätt bild/siffra/antal. Uppgifterna är självrättande på det vis att svarar man fel så studsar objekten tillbaks medan rätt objekt försvinner. Dett gör att eleven själv kan arbeta med uppgiften som blir klar först när man fått alla rätt. I början kan det bli mycket slump men på sikt byggs en kunskap upp kring kopplingarna mellan siffror och antal.

 

Alex - Höjebro

Mer info

  • År: Förskola, Grundskola 1

Mer i denna kategori:

Go to top