Kapplöppning

29/06/2012
Introducera sannolikhetslära med hjälp av spelet. Ideen är hämtad ur Uppslagsboken NCM

Mer info

 • År Grundskola 8, Grundskola 9, Gymnasium 1, Gymnasium 2

Volym

29/06/2012
Förklara för eleverna de tre formlerna och visa sedan figurerna. Eleverna beskriver vilken…

Mer info

 • År Grundskola 8, Grundskola 9, Gymnasium 1

Delbarhet

29/06/2012
Filen innehåller material för genomgång av Delbarhets regler. Stanna vid varje siffra och…

Mer info

 • År Grundskola 6, Grundskola 7, Grundskola 8, Grundskola 9

Cirkel

29/06/2012
Filen innehåller material som kan användas för att arbeta med cirkelns omkrets, area…

Mer info

 • År Grundskola 6, Grundskola 7, Grundskola 8
Träna sexans tabell genom att dra sexorna genom den magiska maskinen. Tala om…
Flera övningar för introducera multiplikation och öva tvåans tabell.

Tiologaritmer

24/06/2012
Öva beräkning av av enkla tiologaritmer. Förstå användning av tiologaritmer i skalor som…

Mer info

 • År Gymnasium 2, Komvux
Visa sätt att komma ihåg betydelsen av potenser med negativ exponent eller exponent…

Mer info

 • År Gymnasium 2, Komvux
Förstå de trigonometriska definitionerna och koppla dem till enhetscirkeln graderad i grader eller…

Mer info

 • År Gymnasium 3, Komvux
Rita andragradskurvor med hjälp av SmartMath Utnyttja en övning för att variera a,…

Mer info

 • År Gymnasium 2, Komvux
Rita linjer med hjälp av SmartMath på olika sätt Utnyttja en övning för…

Mer info

 • År Gymnasium 1, Komvux
Visa att man kan jämföra värden procentuellt på olika håll och att detta…

Mer info

 • År Gymnasium 1, Komvux

Procent

24/06/2012
Visa samband mellan bråk och procent. Visa hur man gör beräkningar med procentsatsen…

Mer info

 • År Gymnasium 1, Komvux
Visa på sannolikhet i flera steg Multiplikationsprincipen Exempel på kombinatorik

Mer info

 • År Gymnasium 1, Komvux
Visa på begreppen utfall och utfallsrum. Utfallsrum vid kast med två tärningar. Visa…

Mer info

 • År Gymnasium 1, Komvux
Sida 9 av 28
Go to top