Skriv en sexfältare om djuret Älg. Se en film och gör ett monsterquiz.

Allmäna frågor om våren i ett Monsterquiz. Lägg till en sida och gör en tankekart eller aktivitet med Shout it out.

Allmäna frågor om våren i ett Monsterquiz. Lägg till en sida och gör en tankekart eller aktivitet med Shout it out.

Allmäna frågor om våren i ett Monsterquiz. Lägg till en sida och gör en tankekart eller aktivitet med Shout it out.

Hösten

Hösten är här! En lektion som kan användas då man pratar om årstiden hösten.

Övningen Vad är energi? utgår från ett bildspel med sex bilder där fakta och samtalsfrågor varvas.
Övningen tar upp energins oförstörbarhet, fotosyntes samt fossila och förnybara bränslen. Den ger också kunskaper om människans beroende av naturen och om hur vi påverkar den.

Vad är energi? kan användas som introduktion till de andra övningarna på Energifallet.se. Övningen kan även användas som repetition eller fördjupning beroende på elevernas förkunskaper. I sin helhet kräver övningen mer än ett lektionstillfälle, men längd och grad av fördjupning beror helt på hur länge ni väljer att stanna vid varje bild.

Ladda hem ett galleri med bilder och bakgrunder här

Kika även på Naturskyddsföreninegns Notebooklektion "Stoppa energitjuvarna". Efter övningen Vad är energi? passar det fint att låta eleverna jaga energitjuvar!

I samarbete med Naturskyddsföreningen har SMARTKlubben tagit fram Notebookmaterial för övningen Stoppa Energitjuvarna.

Den här övningen passar bäst för åldrarna F-3, men kan enkelt anpassas även till ädre åldrar.

Ladda hem galleri med bilder, bakgrunder och ikoner här

Kika även på introduktionsövningen Vad är energi? - den är bra att börja med.

Läs mer om Stoppa Energitjuvarna på Naturskyddsföreningens hemsida här

Stoppa Energitjuvarna ingår som en delövning i Energifallet, Naturskyddsföreningens läromedel om energi, livsstil och hållbar utveckling för åk F-9. Läs mer om Energifallet här.

Go to top