Villkor, programmera
 
I filmen "Villkor" berättar Kristofer om villkor i den digitala världen. Datorer programmeras ofta med villkor som de ska följa. Eleverna på Birgittaskolan i Örebro skapar villkor för ett spel som de sedan spelar.
I filmen använder de en lektion på SMARTBoarden och här kommer själva Notebookfilen. Ladda hem och ändra i den så den passar er. I filen finns instruktioner till hur du spelar spelet. 
https://urskola.se/Produkter/202749-Programmera-mera-for-larare-Villkor
 
Den här lektionen är en del av totalt 11 lektioner som bygger på UR:s serie "Programmera mera lektionstips, teckenspråk"
Lektionerna är skapade av mig, Lotta Ramqvist tillsammans med två kollegor från Birgittaskolan; Ida Skillmark och Ann-Louise Lindström
 
Vad är programmerat?
I filmen "Vad är programmerat" berättar Kristofer hur en dator kan se ut inuti. Vad går att styra med hjälp av datorer? För att göra tekniken begriplig undersöker Ann-Louise Lindström och hennes elever vilka programmerade föremål som finns runt omkring oss och hur programmerade föremål kan se ut inuti.
I filmen använder de en lektion på SMARTBoarden och här kommer själva Notebookfilen. Ladda hem och ändra i den så den passar er. Bilderna i filen är hämtade från galleriet i Notebook eller på google sök med inställningen ok att ändra och använda kommersiellt. Det finns fler sidor i den här lektionen än vad som visas i filmen. 
https://urskola.se/Produkter/202745-Programmera-mera-for-larare-Vad-ar-programmerat
 
Den här lektionen är en del av totalt 11 lektioner som bygger på UR:s serie "Programmera mera lektionstips, teckenspråk"
Lektionerna är skapade av mig, Lotta Ramqvist tillsammans med två kollegor från Birgittaskolan; Ida Skillmark och Ann-Louise Lindström
 
Styra med programmering
 
I filmen "Styra med programmering" går Kristofer igenom hur man på bäst sätt styr genom programmering. Ann-Louise berättar om vikten av att kunna ge tydliga instruktioner. I klassrummet får eleverna vara robotar och följa en kod. Eleverna får även testa att programmera ett klot.
I filmen använder de en lektion på SMARTBoarden och här kommer själva Notebookfilen. Ladda hem och ändra i den så den passar er. 
(Klotet som styrs heter Sphero och appen som används är Tickle. Detta finns inte med i denna lektion, bara i filmen)
https://urskola.se/Produkter/202751-Programmera-mera-for-larare-Styra-med-programmering 
 
Den här lektionen är en del av totalt 11 lektioner som bygger på UR:s serie "Programmera mera lektionstips, teckenspråk"
Lektionerna är skapade av mig, Lotta Ramqvist tillsammans med två kollegor från Birgittaskolan; Ida Skillmark och Ann-Louise Lindström
 
Sortering, programmera
 
Hur kan vi koppla sortering till programmering? I filmen "Sortering" förklarar Kristofer. All typ av data som matas in i en dator sorteras på olika sätt. Hur den sorteras bestäms av algoritmer som programmerare skriver. I klassrummet använder eleverna en sorteringsalgoritm och tränar på att sortera som en dator. I filmen visar de inte lektionen på SMARTboarden, men här kommer själva idén till hur man som lärare kan utföra uppgiften.  
http://urskola.se/Produkter/202754-Programmera-mera-for-larare-Sortering
 
Den här lektionen är en del av totalt 11 lektioner som bygger på UR:s serie "Programmera mera lektionstips, teckenspråk"
Lektionerna är skapade av mig, Lotta Ramqvist tillsammans med två kollegor från Birgittaskolan; Ida Skillmark och Ann-Louise Lindström
 
Exemplet i den här lektionen är hämtad från UR Programmera Meras lektionstips med Karin Nygård också kallad Sortering.  
 

 

 
Mönster, programmera
 
Hur kan vi koppla att kunna se mönster till programmering? I filmen "Mönster" förklarar Kristofer. Inom programmering letar vi mönster för att hitta lösningar på problem. I klassrummet får eleverna leta buggar i mönster och jobba med att följa olika mönster. På det viset kan man öva tankesätt som man har nytta av inom programmering.
 I filmen använder de en lektion på SMARTBoarden och här kommer själva Notebookfilen. Ladda hem och ändra i den så den passar er. Vissa av sidorna är lite längre, så skrolla ner och titta på innehållet. Det finns några sidor extra som inte visas i filmen. 
https://urskola.se/Produkter/202752-Programmera-mera-for-larare-Monster
 
Den här lektionen är en del av totalt 11 lektioner som bygger på UR:s serie "Programmera mera lektionstips, teckenspråk"
Lektionerna är skapade av mig, Lotta Ramqvist tillsammans med två kollegor från Birgittaskolan; Ida Skillmark och Ann-Louise Lindström
 
 
Maskinkod, programmera
 
I filmen "Maskinkod" berättar Kristofer vad maskinkod är för något. Allt som är programmerat är elektriska impulser som är på eller av - ett eller noll. Ettor och nollor är grunden i programmering. I klassrummet jobbar Ann-Louise Lindström och eleverna med ASCII-tabellen genom att skriva hemliga ord till varandra.
 I filmen använder de en lektion på SMARTBoarden och här kommer själva Notebookfilen. Ladda hem och ändra i den så den passar er. Några tillägg finns i filen som inte visas i filmen. 
https://urskola.se/Produkter/202746-Programmera-mera-for-larare-Maskinkod
 
 
Den här lektionen är en del av totalt 11 lektioner som bygger på UR:s serie "Programmera mera lektionstips, teckenspråk"
Lektionerna är skapade av mig, Lotta Ramqvist tillsammans med två kollegor från Birgittaskolan; Ida Skillmark och Ann-Louise Lindström
Till UR:s serie Programmera Mera finns en lärar handledning. Några av bilderna i denna lektion är hämtade från den. 
 
Loopar, programmera
 
I filmen "Loop" förklarar Kristoffer att en loop är något som upprepar sig. I klassrummet låter Ann-Louise Lindström eleverna programmera hur en katt ska gå i en loop. I filmen använder dem en lektion på SMARTBoarden och här kommer själva Notebookfilen. Ladda hem och ändra i den så den passar er. 
https://urskola.se/Produkter/202753-Programmera-mera-for-larare-Loop
 
Den här lektionen är en del av totalt 11 lektioner som bygger på UR:s serie "Programmera mera lektionstips, teckenspråk"
Lektionerna är skapade av mig, Lotta Ramqvist tillsammans med två kollegor från Birgittaskolan; Ida Skillmark och Ann-Louise Lindström
Buggar, programmera
 
I filmen "Buggar" förklarar Kristofer att fel inom programmering kallas buggar. Stavfel och räknefel kan också kallas buggar. I klassrummet tränar eleverna på att rätta till buggar genom att leta fel i meningar och texter. I filmen använder dem en lektion på SMARTBoarden och här kommer själva Notebookfilen. Ladda hem och ändra i den så den passar er. Bilderna i filen är hämtade från galleriet i Notebook eller på google sök med inställningen ok att ändra och använda kommersiellt.
https://urskola.se/Produkter/202755-Programmera-mera-for-larare-Buggar
 
Den här lektionen är en del av totalt 11 lektioner som bygger på UR:s serie "Programmera mera lektionstips, teckenspråk"
Lektionerna är skapade av mig, Lotta Ramqvist tillsammans med två kollegor från Birgittaskolan; Ida Skillmark och Ann-Louise Lindström

 

 

 I filmen "Algoritm" förklarar Kristofer vad en algoritm är för något. Algoritmer kan man arbeta med på många olika sätt. Ann-Louise Lindström och hennes elever leder en pojke till en skatt med hjälp utav en algoritm. I filmen använder de en lektion på SMARTBoarden och här lägger jag  själva Notebookfilen. Ladda hem och ändra i den så den passar er. Bilderna i filen är hämtade från galleriet i Notebook eller på google sök med inställningen ok att ändra och använda kommersiellt. https://urskola.se/Produkter/202748-Programmera-mera-for-larare-Algoritm

 

Den här lektionen är en del av totalt 11 lektioner som bygger på UR:s serie "Programmera mera lektionstips, teckenspråk"
Lektionerna är skapade av mig, Lotta Ramqvist tillsammans med två kollegor från Birgittaskolan; Ida Skillmark och Ann-Louise Lindström

 

Go to top