I denna  fil kan du lär du dig hur du gör egna sorteringsövningar med dina egna bilder och texter. Välj bakgrundsbild som passar till temat och välj sedan att sortera bilder blandat med text eller enbart text eller enbart bild beroende på vad som passar din elevgrupp bäst.

 

SEE Skafferiet

Sorteringsövningen är också bra för barnens språkutveckling eftersom de får beskriva hur och varför de sorterat. Instruktioner: Vad ska du förvara i skafferiet? Dra bilderna till skafferiet.

 

 

 

Sortera mat - kläder

Jag har gjort en övning där man sorterar mat-kläder.

Jag har gjort en plats där man lägger kläderna, klickar du där så säger den - lägg kläder här. Dessa rutor har jag låst. Jag har gjort så man inte kan lägga fel.

 

Syfte: Lär dig skapa olika funktioner i Notebook.

Denna lektion är uppbyggd för att du ska lära dig skapa och kunna använda flera olika funktioner i Notebook. Funktionerna sätts i ett sammanhang och bildar tillsammans en lektion om författaren Anna Jansson.  Du kan använda lektionen som den är eller ändra i den. Varje sida visar en funktion och på höger sida finns en liten ”dra fram ruta” där du ser hur funktionen är skapad.

(animera, memory, LAB, Flip out, tankekartor, sorteringsövning, XC med mera)

 

Lektionen är färdig att användas med dina elever.

Film som visar hur du enkelt skapar egna sorteringsövningar med tilläggsprogrammet "Skapa Aktivitet.

Film om hur du skapar en sorteringsövning med hjälp av tilläggsprogrammet Skapa Aktivitet

Go to top