En övning i Smart Response där eleverna får avgöra rimligheten i olika matematiska påståenden.

Go to top