Karin Bodin Lind

Karin Bodin Lind

Dela upp klassen i olika lag med ca 4-8 personer.

En eller två i laget står med ryggen mot tavlan.

Hon/han/de ska lista ut vilket talet är genom att de andra i laget ger räkneuppgifter som leder fram till talet.

Bestäm regler utifrån nivå; t.ex. använd alla räknesätt, använd bara addition, gör minst tre räkneoperationer...

När talet är gissat byter man plats och det gäller att hinna med så många tal som möjligt på en viss tid, t.ex. en minut.

Lätt att anpassa svårighetsgraden efter din grupp/klass.

 

Sångtävling som påminner om Så ska det låta :)

Dela in klassen i grupper. En person från en av grupperna klickar på tärningen på första sidan och får en kategori, exempelvis MUSIKSTIL. Klicka på ordet MUSIKSTIL så hamnar ni på sidan för kategorin MUSIKSTIL. Klicka på tärningen så ser ni vilken musikstil ni får, exempelvis HÅRDROCK. Nu gäller det att först komma på och sjunga en hårdrockslåt!

Klicka på bakåtpilen för att komma till första sidan igen.

Enkel att anpassa svårighetsgraden.

En lektion som tränar taluppfattning på många olika vis. Kan enkelt göras om så att svårighetsgraden anpassas till din klass.

Sida 30 av 30
Go to top