Julia Nydén

Julia Nydén

En lektion som innehåller många LAB-övningar där eleverna får repetera och träna på de ord vi tidigare arbetat med (frukter, färger, nummer och djur) på engelska.

En lektion där eleverna får träna på siffrorna 1-10 på engelska.

Lektionen innehåller många LAB-övningar där eleverna kan träna på siffrorna på olika sätt.

En lektion där eleverna får träna och lära sig några vanliga färger på engelska.

Lektionen innehåller många LAB-övningar så eleverna får träna ordentligt.

En lektion där eleverna får chans att träna och lära sig några vanliga frukter på engelska. 

Flera LAB-övningar finns att göra!

En lektion där eleverna får träna och lära sig några vanliga djur på engelska.

Flera LAB-övningar finns!

Den här lektionen passar perfekt som en uppstart på ett trafiktema. 

Lektionen innehåller många trafikmärken som kan diskuteras.

En lektion för att arbeta med tallinjen, 0-20.

Vad är en tallinje? I vilken ordning ska talen sitta?

 

Hösten är här! En lektion som kan användas då man pratar om årstiden hösten.

En lektion där eleverna tränar sin fonologiska medvetenhet genom att rimma.

Denna lektion handlar om att eleverna får träna på om det ska vara en eller ett framför substantivet.

Sida 1 av 2
Go to top