Maria Wahlund

Maria Wahlund

En matchningsövning av ord till de fyra räknesätten med teckenstöd.

En övning i Smart Response där eleverna får avgöra rimligheten i olika matematiska påståenden.

En rangordningsövning över naturvetenskapligt arbetssätt.

En lucktextövning med enkel faktatext om fåglar och fågelarter.

Go to top