Gunilla Estrelius

Gunilla Estrelius

Ett enkelt dokument med klonad magnet och orden attrahera och repellera (överstrukna för att sudda fram) för att kunna göra olika kombinationer som visar begreppen.

vi spelar popcornspel med bråk av antal.

memory med de två- och tredimensionella geometriska figurerna och deras namn.

träna delar av helhet.

som förberedelse för att se en film om insekters utveckling och deras liv gick vi igenom några viktiga ord och de olika stadierna.

memory med ord och begrepp utifrån vattentema.

Stödord vid genomgång av högtiden Rosh Hashana.

Vad är frukt och vad är grönsaker?

positionssystemet ental, tiotal och hundratal med klonade pengar att flytta runt och växla när ni räknar tillsammans.

sortera en eller ett i snurrorna.

Sida 1 av 2
Go to top