Login

Riksdagsvalet 2018 Responsprov

Responsprov som är kopplat till den tidigare upplagda filen som heter Riksdagsvalet 2018. Hur klassen svarat  presenteras i stapel eller cirkeldiagram, så du ser där exakt hur många % som svarat rätt på frågan och hur många som valt andra svarsalternativ. I slutet på provet kan du få en sammanställning av alla elevers enskilda svar dokumenterade i en excelfil.

Då får du snabbt en tydlig bild av vad eleverna kan och vad som eventuellt behöver repeteras. Vill du själv lägga till eller ta bort något så går det alldeles utmärkt att redigera i provet precis som i alla LAB-övningar i SMART Learning SUITE.

 

Senast ändrad 03/09/2018

Mer info

  • √Ör: Grundskola 3, Grundskola 4, Grundskola 5, Grundskola 6, Grundskola 7, Grundskola 8, Grundskola 9, Gymnasium 1, Gymnasium 2, Gymnasium 3, Komvux, S√§rskola, SFI
Go to top