Responsprov som är kopplat till den tidigare upplagda filen som heter Riksdagsvalet 2018. Hur klassen svarat  presenteras i stapel eller cirkeldiagram, så du ser där exakt hur många % som svarat rätt på frågan och hur många som valt andra svarsalternativ. I slutet på provet kan du få en sammanställning av alla elevers enskilda svar dokumenterade i en excelfil.

Då får du snabbt en tydlig bild av vad eleverna kan och vad som eventuellt behöver repeteras. Vill du själv lägga till eller ta bort något så går det alldeles utmärkt att redigera i provet precis som i alla LAB-övningar i SMART Learning SUITE.

 

Arbeta med Riksdagsvalet i Sverige 2018. Här hittar du bilder på partiledarna, partisymboler, statistik mm.  Flera olika  övningar som är skapade i SMART Lab där du ökar elevaktiviteten genom att nyttja alla olika digitala verktyg som eleverna har tillsammans med din SMARTtavla eller skärm.

Lab-övningarna ändrar du enkelt layouten på om du önskar, jag har valt den enkla enfärgade som kan passa alla men vill du ha mer färg och figurer så ordnar du det genom att klicka på pennan uppe i högra hörnan av sidan. Här kan du även ta bort och lägga till bilder, information om du vill.

Lycka till!

Valet 2014

I denna fil arbetar du med valet 2014. Vilka är våra Riksdagspartier, partier, partiledare partisymboler.

På första sidan är bilder, texter och symboler låsta - det blir som ett facit.

Sidan två är alla texter och bilder flyttbara så där kan du flytta om och sortera/gruppera som du önskar.

Sedan ligger ett antal interaktiva övningar där partiernas olika symboler, ledarnamn mm. kan tränas.

Go to top