Här är ett spel som jag tänker göra som uppstartsaktivitet med min årskurs 6 efter jullovet. Spelet innehåller olika aktiviteter/uppdrag som ska genomföras i lag.

Spelet kan anpassas efter olika klasser/årskurser genom att du byter ut innehållet i de olika uppdragen. Du kan så klart också anpassa regler och tid för att bättre passa din klass. Uppdragen är blandade med frågor om det vi har arbetat med tidigare i skolan, med tillbakablick över året 2017 och med övningar för att öka gemenskapen och stämningen i klassen. Om du vill kan du också dela ut extraslag/framåtflytt som positiv förstärkning eller bakåtflytt om negativa kommentarer/handlingar förekommer. Gör det till ditt eget spel helt enkelt!

Hokus Pokus!

Använd färger för att trolla på SMART Board. Dra ordet från den en sidan till den andra - säg Hokus Pokus så får du se vad som händer!

Ladda hem, markera, lås upp och ändra orden så att de passar dig och dina elever.

Smårolig lek kring begreppen hälften/dubbelt samt udda och jämna tal.

Go to top