Ulrika Eriksson

Ulrika Eriksson

Diskutera och träna de olika samhällsgrupperna som fanns under medeltiden.

Vem bestämmer över vad?

Två sorteringsövningar

En fil om de olika vanligaste ordklasserna med länkar till Grammatikbolaget och några SmartLab-övningar.

Här tränar vi vokalerna

En fil med lite retorikövningar vi har jobbat med i tvärgrupper 4-6 på Elevens val.

En fil om vad politik är!

En fil om demokrati med filmer mm.

Här visar jag ett exempel hur jag använder Notebook när jag planerar min lektioner.

Med denna fil vill jag visa lite hur jag använder Notebook. 

Jag planerar alla mina lektioner i Notebook och det kan bli väldigt stora filer till slut eftersom jag hela tiden fyller på ju längre området pågår.

Det är här en början på hur vi jobbade med Danmark i åk 4.

Jag har gjort en enkel julkalender med Notebooks egna bilder och funktioner. Denna är anpassad efter min klass åk 5, beroende på vilka ämnen de har första timmen just det datumet. Det är ju lätt att ändra om du vill.

Den fungerar så att när du klickar på en siffra så länkas du vidare till en ny Notebooksida eller till en extern sida.

Jag har inte gjort något för de dagar som vi inte är på skolan, dessa siffror är alltså inte klickbar, det kan du också ändra om du vill.

Det är blandning av ämnena och lite annat skoj.

Go to top